لاریجانی: ماه رجب ماه استغفار است

لاریجانی: ماه رجب ماه استغفار است
رییس مجلس شورای اسلامی یادداشتی تحت عنوان «راز دل» در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر کرد.

لاریجانی: ماه رجب ماه استغفار است

رییس مجلس شورای اسلامی یادداشتی تحت عنوان «راز دل» در کانال رسمی تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر کرد.
لاریجانی: ماه رجب ماه استغفار است

خبرگزاری اصفحان