قطع درختان لواسان صدای کاربران فضای مجازی را درآورد+تصاویر

قطع درختان لواسان صدای کاربران فضای مجازی را درآورد+تصاویر
در پی قطع صدها درخت در حاشیه رودخانه جاجرود توسط شهرداری لواسان، مردم این شهر با تشکیل کمپینی در شبکه اجتماعی تلگرام به این اقدام اعتراض کردند.

قطع درختان لواسان صدای کاربران فضای مجازی را درآورد+تصاویر

در پی قطع صدها درخت در حاشیه رودخانه جاجرود توسط شهرداری لواسان، مردم این شهر با تشکیل کمپینی در شبکه اجتماعی تلگرام به این اقدام اعتراض کردند.
قطع درختان لواسان صدای کاربران فضای مجازی را درآورد+تصاویر

آپدیت همیشگی نود 32

دانلود سریال و آهنگ