قطعی سامانه های الکترونیک بانک ملت در بامداد روز جمعه

قطعی سامانه های الکترونیک بانک ملت در بامداد روز جمعه
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »به دلیل انجام عملیات بهینه سازی و به روزرسانی زیرساخت های بانکی، سامانه های الکترونیک این بانک از ساعت یک تا شش صبح روز جمعه 14 خردادماه 95 قادر به خدمات دهی به مشتریان نخواهند بود.
بانک ملت ضمن عذرخواهی از مشتریان گرامی به دلیل این قطعی، اعلام کرد که پس از انجام عملیات بهینه سازی، تمامی سامانه های الکترونیک این بانک، ارائه خدمات بانکی را از سر خواهند گرفت.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. …

قطعی سامانه های الکترونیک بانک ملت در بامداد روز جمعه

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »به دلیل انجام عملیات بهینه سازی و به روزرسانی زیرساخت های بانکی، سامانه های الکترونیک این بانک از ساعت یک تا شش صبح روز جمعه 14 خردادماه 95 قادر به خدمات دهی به مشتریان نخواهند بود.
بانک ملت ضمن عذرخواهی از مشتریان گرامی به دلیل این قطعی، اعلام کرد که پس از انجام عملیات بهینه سازی، تمامی سامانه های الکترونیک این بانک، ارائه خدمات بانکی را از سر خواهند گرفت.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. …
قطعی سامانه های الکترونیک بانک ملت در بامداد روز جمعه

ganool review