قطعی اینترنت و تلگرام نداشته ایم

خبرگزاری آریا-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطعی اینترنت و تلگرام در فرایند انتخابات را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا،وزیر ارتباطات: قطعی اینترنت و تلگرام نداشته ایمبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود واعظی پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران افزود: دلیلی ندارد که بخواهیم اینترنت را قطع کنیم.
وی اشاره کرد : اینترنت در هفته پیش کمی مختل شد که رفع کردیم و در فرآیند انتخابات هیچ گونه قطعی نداشته ایم.

خبر جدید

خرم خبر