قرار تلگرامی شماری از جوانان تهران در پاساژ کوروش

قرار تلگرامی شماری از جوانان تهران در پاساژ کوروش
قرار ملاقات جوانان تهرانی باعث بسته شدن پاساژ کوروش در تهران شد.
عده ای از جوانان از طریق شبکه های اجتماعی مجازی، به خصوص تلگرام و اینستاگرام، دیشب قرار گذاشته بودند که در پاساژ کوروش (هایپر استار)، در بزرگراه ستاری تهران با هم ملاقات کنند.
کاربران اینستاگرام و توییتر عکس هایی از پاساژ کوروش منتشر کرده اند که در آن ده ها نفر مقابل پاساژ کوروش دیده می شوند.
گفته شده است که به دلیل ازدحام جمعیت پاساژ به تعطیلی کشیده شده است.

قرار تلگرامی شماری از جوانان تهران در پاساژ کوروش

قرار ملاقات جوانان تهرانی باعث بسته شدن پاساژ کوروش در تهران شد.
عده ای از جوانان از طریق شبکه های اجتماعی مجازی، به خصوص تلگرام و اینستاگرام، دیشب قرار گذاشته بودند که در پاساژ کوروش (هایپر استار)، در بزرگراه ستاری تهران با هم ملاقات کنند.
کاربران اینستاگرام و توییتر عکس هایی از پاساژ کوروش منتشر کرده اند که در آن ده ها نفر مقابل پاساژ کوروش دیده می شوند.
گفته شده است که به دلیل ازدحام جمعیت پاساژ به تعطیلی کشیده شده است.
قرار تلگرامی شماری از جوانان تهران در پاساژ کوروش

عکس