قابلیت جدید در اپلیکیشن تلگرام

به روزرسانی جدید تلگرام تنها محدود به کانال ها نمی شود، بلکه در نسخه جدید خود به شما اجازه می دهد تا پست های ربات ها را نیز مانند کانال به راحتی با دوستان خود به اشتراک گذاشته و فوروارد کنید.

خبرگذاری اصفحان

مجله اینترنتی