فیلم/ دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت

فیلم/ دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت
دولت بهار: کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای فیلم دیدار رهبر انقلاب با جانبازی که یک بار شهید و ۶۵ بار عمل جراحی شده را منتشر کرد.

فیلم/ دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت

دولت بهار: کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای فیلم دیدار رهبر انقلاب با جانبازی که یک بار شهید و ۶۵ بار عمل جراحی شده را منتشر کرد.
فیلم/ دیدار یک جانباز با رهبر انقلاب بعد از شهادت

ganool review