فیلتر تلگرام رسماً آغاز شد

فیلتر تلگرام رسماً آغاز شد
وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.

فیلتر تلگرام رسماً آغاز شد

وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به دو شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
فیلتر تلگرام رسماً آغاز شد

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای دیجیتال