فیلترینگ تلگرام در روز انتخابات صحت دارد؟

با نزدیک شدن به روز انتخابات خبرهایی در شبکه های اجتماعی مبنی بر فیلتر شدن تلگرام تا ساعتی دیگر، منتشر شده است.

آلرژی و تغذیه

خبرگذاری خوزستان