فیلترینگ تلگرام در روز انتخابات تکذیب شد

یک عضو کمیته فیلترینگ شایعات منتشر شده در رسانه ها در باره ایجاد محدودیت برای تلگرام در 7 اسفند را تکذیب کرد.

علم و فناوری

روزنامه قانون