فضاهای مجازی جز لاینفک زندگی بشریت

فضاهای مجازی جز لاینفک زندگی بشریت
اجتماعی

 محمود رمضانی- در دنیایی که اینترنت و دستاوردهایش، روز به روز جای بیشتری در بین فعالیت های روزانه مردم باز می کنند، تنها با یک تلفن همراه کوچک می توان به این دنیای عظیم وارد شد.
اما در این میان دغدغه مسئولان و خانواده ها برای ورود جوانان به این فضا مطرح است که به هر حال می تواند در کنار فواید آن مخاطراتی را به همراه داشته باشد.
موضوعی که به گفته جامعه شناسان جای تعجب ندارد، زیرا طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام، 22 میلیون ایرانی از این وسیله استفاده می کنند، نرم افزاری که در …

فضاهای مجازی جز لاینفک زندگی بشریت

اجتماعی

 محمود رمضانی- در دنیایی که اینترنت و دستاوردهایش، روز به روز جای بیشتری در بین فعالیت های روزانه مردم باز می کنند، تنها با یک تلفن همراه کوچک می توان به این دنیای عظیم وارد شد.
اما در این میان دغدغه مسئولان و خانواده ها برای ورود جوانان به این فضا مطرح است که به هر حال می تواند در کنار فواید آن مخاطراتی را به همراه داشته باشد.
موضوعی که به گفته جامعه شناسان جای تعجب ندارد، زیرا طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام، 22 میلیون ایرانی از این وسیله استفاده می کنند، نرم افزاری که در …
فضاهای مجازی جز لاینفک زندگی بشریت

فروش بک لینک

سپهر نیوز