فرجام خواستگاری که جواب رد شنید

خواستگاری که در پی جواب های رد از سوی دختر مورد علاقه اش، تصاویر خصوصی وی را در تلگرام منتشر کرده بود توسط پلیس تربت جام شناسایی و دستگیر شد.

اخبار

ورزش و زندگی