عید دیدنی اعضای هیأت دولت + تصاویر

عید دیدنی اعضای هیأت دولت + تصاویر
– امروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، میزبان سایر اعضای هیات دولت بود تا ضمن یک عید دیدنی نوروزی درباره اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با وزرا سخن بگوید.

عید دیدنی اعضای هیأت دولت

عکس ها از کانال تلگرام اسحاق جهانگیری

عید دیدنی اعضای هیأت دولت + تصاویر

– امروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، میزبان سایر اعضای هیات دولت بود تا ضمن یک عید دیدنی نوروزی درباره اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با وزرا سخن بگوید.

عید دیدنی اعضای هیأت دولت

عکس ها از کانال تلگرام اسحاق جهانگیری
عید دیدنی اعضای هیأت دولت + تصاویر

تلگرام

آگهی استخدام