عکس های زیر خاکی از مراسم ازدواج مهدی مهدوی کیا

عکس های زیر خاکی از مراسم ازدواج مهدی مهدوی کیا
مهدی مهدوی کیا از بازیکنانی بود که خیلی زود ازدواج کرد.همزمان با آن روزهایی که نام آن بازیکن ریز اندام تند و تیز در جناح راست تیم ملی و پرسپولیس بر سر زبان ها افتاد،خبر رسید مهدی نامزده کرده است.کمی بعد تر هم مراسم ازدواج و اینچنین تصاویر مراسم عروسی جوان اول سرخ ها،در اوخر دهه 70 روی جلد چند نشریه رفت.تصویری که می بینید یکی از آنهاست.جمع پرسپولیسی ها جمع است.
منبع : سایت کاپ

در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان

عکس های زیر خاکی از مراسم ازدواج مهدی مهدوی کیا

مهدی مهدوی کیا از بازیکنانی بود که خیلی زود ازدواج کرد.همزمان با آن روزهایی که نام آن بازیکن ریز اندام تند و تیز در جناح راست تیم ملی و پرسپولیس بر سر زبان ها افتاد،خبر رسید مهدی نامزده کرده است.کمی بعد تر هم مراسم ازدواج و اینچنین تصاویر مراسم عروسی جوان اول سرخ ها،در اوخر دهه 70 روی جلد چند نشریه رفت.تصویری که می بینید یکی از آنهاست.جمع پرسپولیسی ها جمع است.
منبع : سایت کاپ

در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان
عکس های زیر خاکی از مراسم ازدواج مهدی مهدوی کیا

عکس های جدید

اس ام اس جدید