عکس منتشر نشده از حضور مقام معظم رهبری در جبهه

این عکس در کانال تلگرام مجتبی ذوالنور، کاندیدای انتخابات مجلس قم منتشر شده است.

اسکای نیوز

صبحانه