علت خودکشی دختران، یک کانال تلگرام بود + تصویر

علت خودکشی دختران، یک کانال تلگرام بود + تصویر
به گزارش وعده صادق عقربه های ساعت ۱۷:۲۰ بیست و سوم مرداد سال جاری را نشان می داد که زنگ تلفن بازپرس کشیک قتل پایتخت به صدا درآمد و مأموران کلانتری ۱۳۸ جنت آباد خبر خودکشی دو دختر سیزده و چهارده ساله را در خیابان پیامبر غربی خیابان جهاد اکبر به بازپرس مرادی اعلام کردند. دقایقی بعد بازپرس […]

علت خودکشی دختران، یک کانال تلگرام بود + تصویر

به گزارش وعده صادق عقربه های ساعت ۱۷:۲۰ بیست و سوم مرداد سال جاری را نشان می داد که زنگ تلفن بازپرس کشیک قتل پایتخت به صدا درآمد و مأموران کلانتری ۱۳۸ جنت آباد خبر خودکشی دو دختر سیزده و چهارده ساله را در خیابان پیامبر غربی خیابان جهاد اکبر به بازپرس مرادی اعلام کردند. دقایقی بعد بازپرس […]
علت خودکشی دختران، یک کانال تلگرام بود + تصویر

هنر