عذرخواهی رحمتی از استقلالی ها

عذرخواهی رحمتی از استقلالی ها
سید مهدی رحمتی کاپیتان تیم فوتبال استقلال اعلام کرد: باید بپذیرم که نباید طوری رفتار کنم که شبیه شخصیت نقاب به چهره ها باشم.
سید مهدی رحمتی با انتشار پیامی در صفحه اجتماعی خود از استقلالی ها عذرخواهی کرد. وی که این پیام را در تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: «هواداران عزیز و پیشکسوتان شریف استقلال، مایه کوچکی خود نمی دانم که بابت اتفاق های مسابقه روز یکشنبه از تک تک شما پوزش بطلبم.
باید بپذیرم که نباید طوری رفتار کنم که شبیه شخصیت نقاب به چهره ها باشم. اشتباه خودم را می پذیرم و قول می دهم این بار اگر در …

عذرخواهی رحمتی از استقلالی ها

سید مهدی رحمتی کاپیتان تیم فوتبال استقلال اعلام کرد: باید بپذیرم که نباید طوری رفتار کنم که شبیه شخصیت نقاب به چهره ها باشم.
سید مهدی رحمتی با انتشار پیامی در صفحه اجتماعی خود از استقلالی ها عذرخواهی کرد. وی که این پیام را در تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: «هواداران عزیز و پیشکسوتان شریف استقلال، مایه کوچکی خود نمی دانم که بابت اتفاق های مسابقه روز یکشنبه از تک تک شما پوزش بطلبم.
باید بپذیرم که نباید طوری رفتار کنم که شبیه شخصیت نقاب به چهره ها باشم. اشتباه خودم را می پذیرم و قول می دهم این بار اگر در …
عذرخواهی رحمتی از استقلالی ها

فروش بک لینک

عکس