عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن

عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن
رودبارنیوز :دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشکها این متن پیام چند روز پیش هاشمی رفسنجانی در صفحه اینستاگرامش است که در کانال تلگرام وی نیز منتشر شد. اما با مراجعه به برداشت وی از آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا صاحب تفسیر راهنما از برداشتهای خود از این آیه عدول کرده است؟وی در بسیاری از مواضع سیاسی خود به خصوص در دوره اخیر این مواضع را مستند به برداشتهای خود از قرآن کریم که در تفسیر راهنما گرد آمده است میکند، اما در پیام اخیر که در ابتدای این یادداشت آمد اثری از پشتوانه …

عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن

رودبارنیوز :دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشکها این متن پیام چند روز پیش هاشمی رفسنجانی در صفحه اینستاگرامش است که در کانال تلگرام وی نیز منتشر شد. اما با مراجعه به برداشت وی از آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا صاحب تفسیر راهنما از برداشتهای خود از این آیه عدول کرده است؟وی در بسیاری از مواضع سیاسی خود به خصوص در دوره اخیر این مواضع را مستند به برداشتهای خود از قرآن کریم که در تفسیر راهنما گرد آمده است میکند، اما در پیام اخیر که در ابتدای این یادداشت آمد اثری از پشتوانه …
عدول هاشمی رفسنجانی از برداشت های خود از آیات قرآن

خرید بک لینک