عجب خیال خامی!

بهمن مهران- در خبرها آمده بود: «نخستین اپراتور تلویزیون اینترنتی تعاملی (آی پی تی وی) راه اندازی شد.»
من که اینترنتم را کلا به تلگرام و دانلود فیلم های خارجی و سریال های شبکه نمایش خانگی اختصاص داده ام زورم آمد از آن برای تلویزیون اینترنتی استفاده کنم. به همین خاطر، تصمیم گرفتم به صورت خیالی از این تلویزیون تعاملی پیشرفته استفاده کنم.
آی پی تی وی را روشن کردم. کنفرانس خبری افتتاح این تلویزیون درحال پخش بود. مسئول این پروژه گفت: «کاربران از نظر سرعت اینترنت مشکلی در زمینه دریافت فیلم نخواهندداشت.»
ا …

دانلود موزیک

باران دانلود