عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی دستگیر شد

عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی دستگیر شد
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد.

عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی دستگیر شد

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد.
عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی دستگیر شد

دانلود ها پلاس

خبرگذاری اصفحان