عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد

عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد.

عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد.
عامل هتک حیثیت شهروند گیلانی در تلگرام شناسایی و دستگیر شد

world press news

مجله اینترنتی