عارف در حمایت از لیست امید به خوزستان می آید

دکتر محمدرضا عارف سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، در دیدار با سه کاندیدای لیست امید اهواز از سفر قطعی خود به استان خوزستان در حمایت از لیست امید خبر داده است.
گفتنی است اصلاح طلبان خوزستان از حوزه اهواز ۳ نفر و از حوزه بهبهان یک نفر در دور دوم کاندیدا دارند. آقایان یوسفی، ساری و کاظم نسب از اهواز و آقای ضرغامی از بهبهان کاندیدای لیست امید اصلاح طلبان در خوزستان میباشند.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

تلگرام

لردگان