ضعف دینی، مهمترین دلیل خودکشی های اخیر در بین دانش آموزان/فضای مجازی وسیله فساد و فحشا

ضعف دینی، مهمترین دلیل خودکشی های اخیر در بین دانش آموزان/فضای مجازی وسیله فساد و فحشا
به گزارش کُردتودی،  عبدالرحمان خدایی اظهار داشت: خودکشی های اخیر در بین نوجوانان و جوانان عمدتا متاثر از فضای مجازی و استفاده بی رویه از تلگرام و دیگر وسایل ارتباطی است.
وی بیان کرد: فرهنگ استفاده از فضای مجازی در بین جوانان و نوجوانان به تناسب استفاده فراوانی که از آن می شود، وجود ندارد و خانواده ها بدون توجه و کنترل فرزندانشان به راحتی اینترنت در دسترس آنها قرار می دهند.
امام جمعه سنندج گفت: عدم نظارت خانواده ها و تهیه تمام وسایل ارتباطی با هر بهانه ای و نیز کوتاهی مدارس و آموزش و پرورش بزرگترین …

ضعف دینی، مهمترین دلیل خودکشی های اخیر در بین دانش آموزان/فضای مجازی وسیله فساد و فحشا

به گزارش کُردتودی،  عبدالرحمان خدایی اظهار داشت: خودکشی های اخیر در بین نوجوانان و جوانان عمدتا متاثر از فضای مجازی و استفاده بی رویه از تلگرام و دیگر وسایل ارتباطی است.
وی بیان کرد: فرهنگ استفاده از فضای مجازی در بین جوانان و نوجوانان به تناسب استفاده فراوانی که از آن می شود، وجود ندارد و خانواده ها بدون توجه و کنترل فرزندانشان به راحتی اینترنت در دسترس آنها قرار می دهند.
امام جمعه سنندج گفت: عدم نظارت خانواده ها و تهیه تمام وسایل ارتباطی با هر بهانه ای و نیز کوتاهی مدارس و آموزش و پرورش بزرگترین …
ضعف دینی، مهمترین دلیل خودکشی های اخیر در بین دانش آموزان/فضای مجازی وسیله فساد و فحشا

خبر جدید