شوخی جالب گزارشگر تلویزیون با شوت سنگین کامیابی نیا + عکس

گزارشگر فوتبال با کمال شوخی کرده و در تلگرام برای او به طنز نوشته «هزینه توپ و تور پاره شده را سازمان لیگ از قراردادت کم می کنه!!»

اخبار دنیای تکنولوژی

مد روز