شلیک ناجوانمردانه اینستاگرام به تلگرام!

مدیران اینستاگرام درحرکتی ناجوانمردانه لینک های به اشتراک گذاشته شده کاربرانش به تلگرام را فیلتر کردند

خبر دانشجویی

اتوموبیل