شرکت اسرائیلی مدعی هک تلگرام داعش شد

شرکت اسرائیلی مدعی هک تلگرام داعش شد
یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی شد با هک گروه تلگرامی داعش توانسته نقشه هایی از حمله به پایگا ه های آمریکا را بدست آورد.

شرکت اسرائیلی مدعی هک تلگرام داعش شد

یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی شد با هک گروه تلگرامی داعش توانسته نقشه هایی از حمله به پایگا ه های آمریکا را بدست آورد.
شرکت اسرائیلی مدعی هک تلگرام داعش شد

دانلود فیلم با لینک مستقیم