شبکه های اجتماعی خارجی مسدود می شوند

شبکه های اجتماعی خارجی مسدود می شوند
آرتنا: یک عضو شورای عالی فضای مجازی در “گفت وگوی سیاسی” رادیو گفت و گو به این سوال که آیا مدیر صهیونیست تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت خواهد کرد یا خیرپاسخ داد

شبکه های اجتماعی خارجی مسدود می شوند

آرتنا: یک عضو شورای عالی فضای مجازی در “گفت وگوی سیاسی” رادیو گفت و گو به این سوال که آیا مدیر صهیونیست تلگرام از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت خواهد کرد یا خیرپاسخ داد
شبکه های اجتماعی خارجی مسدود می شوند

اس ام اس جدید