شاید از این ترفندهای تلگرام آگاه نباشید!!

شاید از این ترفندهای تلگرام آگاه نباشید!!
پیام رسان تلگرام توانسته محبوبیت زیادی در بین کاربران ایرانی پیدا کند تا جایی که بیش از ۲۰ میلیون نفر از کاربرانش را ایرانیان تشکیل می دهند.
اپلیکیشن تلگرام علاوه بر امکاناتی که همه ی ما از آن باخبر هستیم دارای نکات و ترفندهای ریزی نیز هست.
با ما همراه باشید تا برخی ویژگی ها و ترفند هایی را که با بروز شدن این پیام رسان به آن اضافه شده است، به شما آموزش دهیم.
عکسبرداری و فیلمبرداری سریع (ویژه IOS)
همان طور که می دانید اگر قصد داشته باشید همان لحظه عکس یا فیلمی بگیرید و آن را از طریق تلگرام ارسال …

شاید از این ترفندهای تلگرام آگاه نباشید!!

پیام رسان تلگرام توانسته محبوبیت زیادی در بین کاربران ایرانی پیدا کند تا جایی که بیش از ۲۰ میلیون نفر از کاربرانش را ایرانیان تشکیل می دهند.
اپلیکیشن تلگرام علاوه بر امکاناتی که همه ی ما از آن باخبر هستیم دارای نکات و ترفندهای ریزی نیز هست.
با ما همراه باشید تا برخی ویژگی ها و ترفند هایی را که با بروز شدن این پیام رسان به آن اضافه شده است، به شما آموزش دهیم.
عکسبرداری و فیلمبرداری سریع (ویژه IOS)
همان طور که می دانید اگر قصد داشته باشید همان لحظه عکس یا فیلمی بگیرید و آن را از طریق تلگرام ارسال …
شاید از این ترفندهای تلگرام آگاه نباشید!!