شاه مازندران همچنان متواری

وارش نیوز: پنج تن از اراذل و اوباش فضای مجازی مازندران دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مازندران اظهار داشت: پنج تن از عاملان رعب و وحشت در فضای مجازی تلگرام دستگیر شدند.
سردار جعفری نسب افزود: پنچ متهم دستگیر شده به نام های م – ن ، م – الف ، ر- ب ، س – ش و ه – م که در شهرهای آمل ، بابل ، جویبار ، نور و قائمشهر با رجز خوانی در فضای مجازی قصد گرو کشی داشتند دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند. 
وی افزود: تلاش برای دستگیری نفر ششم به نام م – ط که اهل بابل است و در فیلمی که از خود در فضای مجازی منتشر …

آلرژی و تغذیه

باران دانلود