سوء استفاده ربات های تلگرام از کاربران با نام برندهای معروف موبایل

سوء استفاده ربات های تلگرام از کاربران با نام برندهای معروف موبایل
ایتنا – ربات های جعل کننده برندهای معتبر از جمله برندهای موبایل راهی برای فریب کاربران شده است. در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوءاستفاده ها را فراهم می کنند.

سوء استفاده ربات های تلگرام از کاربران با نام برندهای معروف موبایل

ایتنا – ربات های جعل کننده برندهای معتبر از جمله برندهای موبایل راهی برای فریب کاربران شده است. در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوءاستفاده ها را فراهم می کنند.
سوء استفاده ربات های تلگرام از کاربران با نام برندهای معروف موبایل

بازی