سوءاستفاده تلگرامی یک نوجوان از عنوان پلیس

یک نوجوان مشهدی که با سوءاستفاده و جعل عنوان یگان ویژه “نوپو” اقدام به ایجاد کانالی در شبکه مجازی تلگرام و جذب بیش از ۱۸۰ هزار عضو کرده بود دستگیر شد.

اندروید

خرید غذا