سه خبر انتظامی از قم/دوشنبه 17 خردادماه

سه خبر انتظامی از قم/دوشنبه 17 خردادماه
قم – ایرنا – دستگیری عامل تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام، دستگیری یک سارق سابقه دار در قم و فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم خردادماه 95، عنوان های سه خبر از حوزه انتظامی استان قم در روز دوشنبه 17 خردادماه جاری است.

سه خبر انتظامی از قم/دوشنبه 17 خردادماه

قم – ایرنا – دستگیری عامل تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام، دستگیری یک سارق سابقه دار در قم و فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم خردادماه 95، عنوان های سه خبر از حوزه انتظامی استان قم در روز دوشنبه 17 خردادماه جاری است.
سه خبر انتظامی از قم/دوشنبه 17 خردادماه

خبرگزاری اصفحان