سلفی مرد جوان با طناب دار پیش از مرگ

سلفی مرد جوان با طناب دار پیش از مرگ
مردی هنگام خودکشی از خود عکس و تصویر سلفی گرفت و برای همسرش که قهر کرده بود فرستاد، اما این تصاویر دیر به دست همسرش رسید و مرد تلگرام را طناب دار زندگی اش کرد.

سلفی مرد جوان با طناب دار پیش از مرگ

مردی هنگام خودکشی از خود عکس و تصویر سلفی گرفت و برای همسرش که قهر کرده بود فرستاد، اما این تصاویر دیر به دست همسرش رسید و مرد تلگرام را طناب دار زندگی اش کرد.
سلفی مرد جوان با طناب دار پیش از مرگ

بک لینک قوی

آهنگ جدید