سر شلوغی مخاطب بـا فیلم های تماشایی امسال

فرهیختگان: اکران نوروزی، همان اکران داغ پس از جشنواره است که برای به دست آوردنش خیلی ها جنجال به پا می کنند و سر و دست می شکنند؛ اکرانی که سینمایی ها امیدوارند تعطیلات نوروز مخاطبان سینما را کمی از زندگی روزمره و تلگرام و صفحات مجازی دور کرده و روی صندلی های سینما بند کند. امسال اما برای پرده به زعم خیلی ها برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است. فیلم هایی آماده نمایش در جدول اکران نوروزی شدند که بین مخاطبان سینما و پیگیران جشنواره و جامانده ها از سانس های آن، نوروز فرصت و غنیمتی است برای رفتن به سالن …

آهنگ جدید

استخدام ایران