سردار سلیمانی در شبکه های اجتماعی فعال نیست/ توضیح درباره یک عکس

سردار سلیمانی در شبکه های اجتماعی فعال نیست/ توضیح درباره یک عکس
سردار قاسم سلیمانی در هیچیک از شبکه های مجازی صفحه ای اختصاصی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صراط، با توجه به راه اندازی صفحات متعدد در اینستاگرام و کانالهای مختلف در نرم افزار تلگرام به نام سردار قاسم سلیمانی، به اطلاع می رساند فرمانده سپاه قدس در هیچیک از شبکه های مجازی فعال نبوده و این صفحات توسط هواداران ایشان ایجاد شده است .

گفتنی است اخیرا در یکی از صفحات اینستاگرام تصویری از مطالعه کتاب گابریل مارکز توسط حاج قاسم سلیمانی در هواپیما منتشر شده بود که این عکس مربوط به ماهها پیش می باشد. …

سردار سلیمانی در شبکه های اجتماعی فعال نیست/ توضیح درباره یک عکس

سردار قاسم سلیمانی در هیچیک از شبکه های مجازی صفحه ای اختصاصی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صراط، با توجه به راه اندازی صفحات متعدد در اینستاگرام و کانالهای مختلف در نرم افزار تلگرام به نام سردار قاسم سلیمانی، به اطلاع می رساند فرمانده سپاه قدس در هیچیک از شبکه های مجازی فعال نبوده و این صفحات توسط هواداران ایشان ایجاد شده است .

گفتنی است اخیرا در یکی از صفحات اینستاگرام تصویری از مطالعه کتاب گابریل مارکز توسط حاج قاسم سلیمانی در هواپیما منتشر شده بود که این عکس مربوط به ماهها پیش می باشد. …
سردار سلیمانی در شبکه های اجتماعی فعال نیست/ توضیح درباره یک عکس

اس ام اس جدید

شبکه خانگی