ستاره های فوتبال، پادشاهان اینستاگرام و توییتر

ستاره های فوتبال، پادشاهان اینستاگرام و توییتر
هفته نامه تماشاگران امروز – رومینا تیموری: حالا دیگر همه ما می دانیم توییتر و فیسبوک و تلگرام و چه و چه جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما هستند. هفته گذشته در گزارشی به سلبریتی هایی که در فضای مجازی فعالند و با هوادارن شان رابطه مستقیمی دارند، اشاره کردیم اما جالب اینجاست که این روزها ورزشکاران حرفه ای هم پا به پای هنرمندان در این شبکه ها حضور دارند و چه بسا گوی رقابت را از آنها ربوده اند. بعضی از چهره های سرشناس دنیای ورزش با میلیون ها طرفدار در اینستاگرام، توییتر یا فیسبوک به طور مستقیم با هواداران شان …

ستاره های فوتبال، پادشاهان اینستاگرام و توییتر

هفته نامه تماشاگران امروز – رومینا تیموری: حالا دیگر همه ما می دانیم توییتر و فیسبوک و تلگرام و چه و چه جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما هستند. هفته گذشته در گزارشی به سلبریتی هایی که در فضای مجازی فعالند و با هوادارن شان رابطه مستقیمی دارند، اشاره کردیم اما جالب اینجاست که این روزها ورزشکاران حرفه ای هم پا به پای هنرمندان در این شبکه ها حضور دارند و چه بسا گوی رقابت را از آنها ربوده اند. بعضی از چهره های سرشناس دنیای ورزش با میلیون ها طرفدار در اینستاگرام، توییتر یا فیسبوک به طور مستقیم با هواداران شان …
ستاره های فوتبال، پادشاهان اینستاگرام و توییتر

دانلود موزیک