زنان ایران، پیروز می شوند

اگر در تلگرام تان، گروه های سیاسی و خبری دارید حتما پیام هایی دریافت کرده اید مبنی بر این که گروهی زن تلاش می کنند تا «چهره مردانه مجلس» را تغییر دهند…
روزبه کریمی، سبا حیدرخانی: اگر در تلگرام تان، گروه های سیاسی و خبری دارید حتما پیام هایی دریافت کرده اید مبنی بر این که گروهی زن تلاش می کنند تا «چهره مردانه مجلس» را تغییر دهند یا شاید شنیده باشید که زنان از احزاب اصلاح طلب خواسته اند در فهرست انتخاباتی نهایی شان، ۳۰ درصد را به زنان اختصاص دهند. شاید خیال کنید مثل همه انتخابات گذشته، یکی دو کمپین …

عکس

قدیر نیوز