زمان انتشار آیفون 7 مشخص شد/جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +ترفند/نرم افزار یادداشت برداری با دست خط+دانلود

زمان انتشار آیفون 7 مشخص شد/جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +ترفند/نرم افزار یادداشت برداری با دست خط+دانلود
***زمان انتشار آیفون 7 مشخص شد
تصاوی منتشر شده از گوشی های آیفون 7 و آیفون پلاس از افزایش ابعاد این دو گوشی خبر می دهد. این تصاویر همچنین نشان می دهند که آیفون 7 دارای لنز دوربین بزرگتری است و آیفون 7 پلاس مجهز به دوربین دوگانه ای خواهد بود. بر اساس لیست ، به نظر می رسد اپل امسال قصد دارد تنها این دو مدل به همراه “آیفون 7 پرو” را روانه بازار کند. شرکت اپل تاریخ عرضه این گوشی ها را 15 سپتامبر (24 شهریور ماه) اعلام کرده است.

***جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +ترفند …

زمان انتشار آیفون 7 مشخص شد/جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +ترفند/نرم افزار یادداشت برداری با دست خط+دانلود

***زمان انتشار آیفون 7 مشخص شد
تصاوی منتشر شده از گوشی های آیفون 7 و آیفون پلاس از افزایش ابعاد این دو گوشی خبر می دهد. این تصاویر همچنین نشان می دهند که آیفون 7 دارای لنز دوربین بزرگتری است و آیفون 7 پلاس مجهز به دوربین دوگانه ای خواهد بود. بر اساس لیست ، به نظر می رسد اپل امسال قصد دارد تنها این دو مدل به همراه “آیفون 7 پرو” را روانه بازار کند. شرکت اپل تاریخ عرضه این گوشی ها را 15 سپتامبر (24 شهریور ماه) اعلام کرده است.

***جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +ترفند …
زمان انتشار آیفون 7 مشخص شد/جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +ترفند/نرم افزار یادداشت برداری با دست خط+دانلود

خبرگزاری اصفهان