رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای: محدودیت های انتقال بانکی به یورو برداشته شد

رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای: محدودیت های انتقال بانکی به یورو برداشته شد
رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت که در چند روز گذشته در مسیر اجرای حذف محدودیت ها اتفاقات خوبی به وقوع پیوسته است: ١- انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیت های انتقال بانکی مبالغ بالا و هم چنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو …

رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای: محدودیت های انتقال بانکی به یورو برداشته شد

رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان از انتقال قسط اول بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت که در چند روز گذشته در مسیر اجرای حذف محدودیت ها اتفاقات خوبی به وقوع پیوسته است: ١- انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکت های هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیت های انتقال بانکی مبالغ بالا و هم چنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو …
رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای: محدودیت های انتقال بانکی به یورو برداشته شد

سپهر نیوز