روش ترسناک برای گرفتن انتقام از مزاحم مادر

روش ترسناک برای گرفتن انتقام از مزاحم مادر
به گزارش شهدای ایران ، فرمانده انتظامی شهرستان قوچان گفت: با دریافت مرجوعه قضایی مبنی بر تهدید به قتل توسط یکی از کاربران شبکه های اجتماعی تیمی از پلیس فتا این فرماندهی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ رضا قدمگاهی افزود: در بررسی اظهارات مرد جوان که «رضا» نام دارد مشخص شد مدتی است که فردی ناشناس با عکس ترسناکی که برای پروفایل خود انتخاب کرده، در شبکه اجتماعی تلگرام ضمن فحاشی من را تهدید به قتل می کند.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از یک سری تحقیقات فنی در فضای سایبر متهم که …

روش ترسناک برای گرفتن انتقام از مزاحم مادر

به گزارش شهدای ایران ، فرمانده انتظامی شهرستان قوچان گفت: با دریافت مرجوعه قضایی مبنی بر تهدید به قتل توسط یکی از کاربران شبکه های اجتماعی تیمی از پلیس فتا این فرماندهی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ رضا قدمگاهی افزود: در بررسی اظهارات مرد جوان که «رضا» نام دارد مشخص شد مدتی است که فردی ناشناس با عکس ترسناکی که برای پروفایل خود انتخاب کرده، در شبکه اجتماعی تلگرام ضمن فحاشی من را تهدید به قتل می کند.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از یک سری تحقیقات فنی در فضای سایبر متهم که …
روش ترسناک برای گرفتن انتقام از مزاحم مادر

مرکز فیلم