روزگار سخت آدام جانسون در زندان

روزگار سخت آدام جانسون در زندان
ورزش جهان- آدام جانسون بازیکن سابق تیم ساندرلند که در 28 سالگی به دلیل رابطه جنسی با یک نوجوان 15 ساله به شش سال زندان محکوم می شود. در حال حاضر به عنوان نظافتچی در زندان کار می کند . جانسون که تا هفته قبل در هر هفته 60 هزار پوند حقوق می گرفت برای کار جدید خود 11 پوند در هفته پول دریافت می کند
———————
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان

روزگار سخت آدام جانسون در زندان

ورزش جهان- آدام جانسون بازیکن سابق تیم ساندرلند که در 28 سالگی به دلیل رابطه جنسی با یک نوجوان 15 ساله به شش سال زندان محکوم می شود. در حال حاضر به عنوان نظافتچی در زندان کار می کند . جانسون که تا هفته قبل در هر هفته 60 هزار پوند حقوق می گرفت برای کار جدید خود 11 پوند در هفته پول دریافت می کند
———————
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظر شما هستیم به آدرس زیر سر بزنید
کانال ورزش جهان
روزگار سخت آدام جانسون در زندان

موبایل دوستان