روزنامه نزدیک به بذرپاش: هاشمی را زنده می خواهیم

روزنامه نزدیک به بذرپاش: هاشمی را زنده می خواهیم
روزنامه وطن امروز با اشاره به انتشار سخنانی از آیت الله هاشمی مبنی بر اینکه «حالا که مملکت را از دست احمدی نژاد نجات دادم، می توانم راحت بمیرم» نوشت:
این روزنامه در ادامه آورده است؛
1- از آن دست خبرهایی است که نمی شود به راحتی از آن گذشت. هنوز هم مشخص نیست تا چه اندازه این خبر موثق است. هیچ منبع رسمی تاکنون صحت آن را تایید نکرده است. باز هم همانند اخبار و شنیده های غیررسمی دیگر، این تلگرام بوده که منشأ انتشار این خبر بوده است. از همان ابتدای انتشار خبر در تلگرام، به سرعت در کانال ها و گروه های مختلف …

روزنامه نزدیک به بذرپاش: هاشمی را زنده می خواهیم

روزنامه وطن امروز با اشاره به انتشار سخنانی از آیت الله هاشمی مبنی بر اینکه «حالا که مملکت را از دست احمدی نژاد نجات دادم، می توانم راحت بمیرم» نوشت:
این روزنامه در ادامه آورده است؛
1- از آن دست خبرهایی است که نمی شود به راحتی از آن گذشت. هنوز هم مشخص نیست تا چه اندازه این خبر موثق است. هیچ منبع رسمی تاکنون صحت آن را تایید نکرده است. باز هم همانند اخبار و شنیده های غیررسمی دیگر، این تلگرام بوده که منشأ انتشار این خبر بوده است. از همان ابتدای انتشار خبر در تلگرام، به سرعت در کانال ها و گروه های مختلف …
روزنامه نزدیک به بذرپاش: هاشمی را زنده می خواهیم

خرید بک لینک

سپهر نیوز