رضایت وزیر از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر/ بیسفون و ساینا محو شدند

رضایت وزیر از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر/ بیسفون و ساینا محو شدند
وزیر ارتباطات از اینکه ایرانی ها پیام رسان روسی را جایگزین ۲ شبکه آمریکایی و صهیونیست کرده اند ابراز رضایت نسبی می کند اما برخی پیام رسان های بومی دولتی به سرنوشت مبهمی مبتلا شده اند.

رضایت وزیر از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر/ بیسفون و ساینا محو شدند

وزیر ارتباطات از اینکه ایرانی ها پیام رسان روسی را جایگزین ۲ شبکه آمریکایی و صهیونیست کرده اند ابراز رضایت نسبی می کند اما برخی پیام رسان های بومی دولتی به سرنوشت مبهمی مبتلا شده اند.
رضایت وزیر از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر/ بیسفون و ساینا محو شدند

استخدام