رضایت وزیر ارتباطات از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر؟/ وقتی نمونه های داخلی پیام رسان، دیگر نیستند!

رضایت وزیر ارتباطات از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر؟/ وقتی نمونه های داخلی پیام رسان، دیگر نیستند!
وزیر ارتباطات از اینکه ایرانی ها پیام رسان روسی را جایگزین ۲ شبکه آمریکایی و صهیونیست کرده اند ابراز رضایت نسبی می کند اما برخی پیام رسان های بومی دولتی به سرنوشت مبهمی مبتلا شده اند.

رضایت وزیر ارتباطات از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر؟/ وقتی نمونه های داخلی پیام رسان، دیگر نیستند!

وزیر ارتباطات از اینکه ایرانی ها پیام رسان روسی را جایگزین ۲ شبکه آمریکایی و صهیونیست کرده اند ابراز رضایت نسبی می کند اما برخی پیام رسان های بومی دولتی به سرنوشت مبهمی مبتلا شده اند.
رضایت وزیر ارتباطات از غلبه تلگرام بر واتس اپ و وایبر؟/ وقتی نمونه های داخلی پیام رسان، دیگر نیستند!

گوشی موبایل