رجزخوانی اوباش گلستان برای اشرار مازندران!

4 شرور گلستانی که با انتشار فیلم هایی در تلگرام برای اشرار تلگرامی مازندران رجز خوانی کرده بودند، در شهرستان بندرگز دستگیر شدند.
به گزارش جام جم، ماجرای رجز خوانی اشرار در تلگرام از یک ماه قبل و با انتشار فیلم چند نفر از اشرار مازندران آغاز شد. در این فیلم ها شش نفر از اشرار مازندران برای یکدیگر رجز خوانی می کردند و یکی از اشرار معروف به «شاه مازندران» نیز با قمه مردی را کتک می زد.
پس از انتشار این فیلم ها، پلیس مازندران در عملیات هایی اشرار را دستگیر و دادستان بابل هم اعلام کرد اتهام شاه مازندران، …

دانلود آهنگ جدید

میهن دانلود