رجانیوز: وزیر ارتباطات مسئول تراژدی «ستایش» است!

رجانیوز: وزیر ارتباطات مسئول تراژدی «ستایش» است!
به گزارش نامه نیوز، سایت رجا نیوز در گزارشی با عنوان «آقایان وزارت ارتباطات! مسئول مستقیم تراژدی «ستایش» شما هستید/ آن روزی که به اسم «اینترنت آزاد» و برای مصارف انتخاباتی چشم بر کانال های مستهجن تلگرام بسته شد؛ باید منتظر این روزها می نشستیم!/ نوشت:
قطعا رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و وزیر اطلاعات در مساله کشته شدن نونهال 6 ساله – آن هم با این صورت فجیع – سهل انگاری کرده اند؛ چرا که وقتی دسترسی به اینترنت آزاد و کانال های پورن و … را به دلیل استفاده های انتخاباتی آزاد می گذارند و هر کودک نابالغی می …

رجانیوز: وزیر ارتباطات مسئول تراژدی «ستایش» است!

به گزارش نامه نیوز، سایت رجا نیوز در گزارشی با عنوان «آقایان وزارت ارتباطات! مسئول مستقیم تراژدی «ستایش» شما هستید/ آن روزی که به اسم «اینترنت آزاد» و برای مصارف انتخاباتی چشم بر کانال های مستهجن تلگرام بسته شد؛ باید منتظر این روزها می نشستیم!/ نوشت:
قطعا رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و وزیر اطلاعات در مساله کشته شدن نونهال 6 ساله – آن هم با این صورت فجیع – سهل انگاری کرده اند؛ چرا که وقتی دسترسی به اینترنت آزاد و کانال های پورن و … را به دلیل استفاده های انتخاباتی آزاد می گذارند و هر کودک نابالغی می …
رجانیوز: وزیر ارتباطات مسئول تراژدی «ستایش» است!

خرید بک لینک

wolrd press news