ربات تلگرام برای خروج از لیست ریپورت اسپم معرفی شد

ربات تلگرام برای خروج از لیست ریپورت اسپم معرفی شد
تلگرام به عنوان یکی از محبوب ترین پیام رسان های جهان و البته ایران روز به روز در حال پیشرفت بوده و طی بروزرسانی های متعدد امکانات بی نظیری به این پیام رسان اضافه شده است. از جمله امکانات جالبی که به این پیام رسان اضافه شد سیستم ریپورت کاربران مزاحم است که شماره آنها در لیست مخاطبین شما نیست و برای شما پیام های تبلیغاتی و یا مزاحمت آمیز ارسال کرده اند. بدین ترتیب وقتی شماره ای چندین بار از سوی افراد مختلف ریپورت می شود حساب کاربری او در لیست سیاه اسپم قرار می گیرد و محدودیت هایی برای شماره اسپم شده در …

ربات تلگرام برای خروج از لیست ریپورت اسپم معرفی شد

تلگرام به عنوان یکی از محبوب ترین پیام رسان های جهان و البته ایران روز به روز در حال پیشرفت بوده و طی بروزرسانی های متعدد امکانات بی نظیری به این پیام رسان اضافه شده است. از جمله امکانات جالبی که به این پیام رسان اضافه شد سیستم ریپورت کاربران مزاحم است که شماره آنها در لیست مخاطبین شما نیست و برای شما پیام های تبلیغاتی و یا مزاحمت آمیز ارسال کرده اند. بدین ترتیب وقتی شماره ای چندین بار از سوی افراد مختلف ریپورت می شود حساب کاربری او در لیست سیاه اسپم قرار می گیرد و محدودیت هایی برای شماره اسپم شده در …
ربات تلگرام برای خروج از لیست ریپورت اسپم معرفی شد

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ