راه اندازی ربات جست و جوگر «شغل یاب»

راه اندازی ربات جست و جوگر «شغل یاب»
یک سایت کاریابی، سامانه هوشمندی برای استخدام در شبکه تلگرام راه اندازی کرده است که کارجویان با استفاده از آن، از آخرین فرصت های شغلی و استخدامی با خبر می شوند.

راه اندازی ربات جست و جوگر «شغل یاب»

یک سایت کاریابی، سامانه هوشمندی برای استخدام در شبکه تلگرام راه اندازی کرده است که کارجویان با استفاده از آن، از آخرین فرصت های شغلی و استخدامی با خبر می شوند.
راه اندازی ربات جست و جوگر «شغل یاب»

خرید بک لینک

سپهر نیوز