راز محبوبیت تلگرام چیست؟

راز محبوبیت تلگرام چیست؟
در سال های اخیر با گسترش ضریب نفوذ گوشی های هوشمند و اینترنت همراه، پیام رسان های آنلاین نیز رشدی انفجاری داشته اند و تقریبا تمام کاربران گوشی های هوشمند دستکم از یکی از این سرویس ها استفاده می کنند.
خبر کوتاه و تا حدی شگفت انگیز بود؛ بیش از نیمی از کاربران تلگرام ایرانی هستند! این خبر، با توجه به اعلام خود تلگرام که از وجود بیش از صد میلیون کاربر فعال در ماه خبر داده بود، به معنی استفاده نزدیک به 50 میلیون ایرانی از این اپلیکیشن پیام رسان است.

آمار منتشر شده براساس تحلیل سایت الکسا تهیه شده …

راز محبوبیت تلگرام چیست؟

در سال های اخیر با گسترش ضریب نفوذ گوشی های هوشمند و اینترنت همراه، پیام رسان های آنلاین نیز رشدی انفجاری داشته اند و تقریبا تمام کاربران گوشی های هوشمند دستکم از یکی از این سرویس ها استفاده می کنند.
خبر کوتاه و تا حدی شگفت انگیز بود؛ بیش از نیمی از کاربران تلگرام ایرانی هستند! این خبر، با توجه به اعلام خود تلگرام که از وجود بیش از صد میلیون کاربر فعال در ماه خبر داده بود، به معنی استفاده نزدیک به 50 میلیون ایرانی از این اپلیکیشن پیام رسان است.

آمار منتشر شده براساس تحلیل سایت الکسا تهیه شده …
راز محبوبیت تلگرام چیست؟

فروش بک لینک

car