راز محبوبیت «تلگرام» در ایران چیست؟

راز محبوبیت «تلگرام» در ایران چیست؟
بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در توییتر خود اعلام کرده 20 درصد کاربران تلگرام را ایرانی ها تشکیل می دهند و آمار منتشر شده 80 درصدی نادرست است

راز محبوبیت «تلگرام» در ایران چیست؟

بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در توییتر خود اعلام کرده 20 درصد کاربران تلگرام را ایرانی ها تشکیل می دهند و آمار منتشر شده 80 درصدی نادرست است
راز محبوبیت «تلگرام» در ایران چیست؟

خرید بک لینک

ganool review